رگ خواب مشتری

توی یک جلسه مشاوره با یک فست فود در راستای توسعه کسب و کار به بحث بهبود فعالیتهای بازاریابی دیجیتال رسیدیم. به من گفت شما تیم بازاریابی دیجیتال دارید. وقتی موضوع را با تیم مطرح کردم استقبال کردند. صفحه فعلی را دیدند و گفتند عکسها و فیلم ها آماتور است ما حرفه ای برایشان عکس …

رگ خواب مشتری Read More »