معرفی انیمیشن کوکو

معرفی انیمیشن کوکو یک انیمیشن زیبا با کلی مفاهیم عالی درباره توسعه فردی و شکستن باورهای اشتباه. تازه یک نگاه جالب به زندگی پس از مرگ دارد چه نکته ای از این انیمیشن برای شما جالب بود؟