کمال گرایی چیست ؟

کمال گرایی چیست؟ کمال گرایی معمولاً به عنوان نیاز به کامل بودن شناخته می شود و برای اغلب افراد یک صفت مثبت شناخته شده است. این در حالی است که کمال گرایی، به خصوص کمال گرایی غیر واقع گرایانه، می تواند نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد و مانعی برای رسیدن به اهداف باشد. …

کمال گرایی چیست ؟ Read More »